5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

Posted on 2017-02-03

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

หลายคนอาจคิดว่ามหาวิทยาลัยของไทยเรานั้น ค่าเทอมน่าจะถูกกว่าไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมล่ะคะ แต่ต้องบอกว่าบางมหาวิทยาลัยของไทย ค่าเทอมแพงเทียบเท่ากับไปเรียนที่เมืองนอกเลยทีเดียว แถมหลักสูตรก็มีความทัดเทียมกับต่างประเทศ จนทำให้ชาวต่างชาติหลายคนมาเรียนที่ไทยค่ะ ว่าแต่ค่าเทอมที่ไหนแพงสุด ตามมาดูกันเลยค่ะ

 

อันดับที่ 5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2502 ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระเมื่อปีพ.ศ. 2510 เปิดสินระดับอุดมศึกษา โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ หลังสูตรที่แพงที่สุดคือ B.Eng. และ B.Sc. โดยค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท/เทอม

 

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) เป็นสถาบันที่มีที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชื่อว่าโรงเรียนแพทยากร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2432 ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” ใช้แทนชื่อเดิม เป็นมหาวิทยาลัยมหิดลในที่สุด สำหรับหลักสูตรที่แพงที่สุดคือ B.A. Entertainment Media Production ค่าเทอมประมาณ 160,000 บาท/เทอม

 

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย (Webster)

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย (Webster) เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้กว่า 100 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์สหรัฐอเมริกา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่แพงที่สุดคือ B.A. ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท/เทอม 

 

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชาเพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง โดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับการพัฒนาทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ สำหรับหลักสูตรที่แพงที่สุดคือ B.Eng. double degree (NSWU) อยู่ที่ประมาณ 230,000 บาท/เทอม

 

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) เป็นมหาวิทยาลัยในเครือภราดาเซนต์คาเบรียล มี 3 วิทยาเขต คือเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ City campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย หลักสูตรที่แพงที่สุดคือ Aeronautic Engineering – Multi-Crew Pilot ค่าเทอมประมาณ 1,070,000 บาท/เทอม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.theactkk.net

ขอขอบคุณที่่มา  http://campus.truelife.com/