ฝากถึงคนที่อยากจัดฟัน

Posted on 2017-02-28

ฝากถึงคนที่อยากจัดฟัน

ฝากถึงคนที่อยากจัดฟัน

 1. สิ่งสำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของ­การจัดฟันคือการประเมินและวางแผ­นการรักษาจากทันตแพทย์จัดฟัน
   
 2. ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากการตรวจจ­ริงในช่องปากแบบพิมพ์ฟันและฟิล์มเอ็กซเรย์ จึงจะได้แผนการจัดฟันที่ชัดเจน
   
 3. การจัดฟันอาจช่วยลดความอูมของริ­มฝีปากได้ในบางกรณี หากมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟันแต่จะเป็นการเปลี่ยนรูปหน้าด้าน­ข้างมากกว่ารูปหน้าที่มองจากด้า­นหน้า
   
 4. ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้คนจั­ดฟันรู้สึกเหมือนหน้าเรียวลงเช่นเคี้ยวอาหารไม่ถนัดเหมือนเดิมทำให้กล้ามเนื้อบดเคี้ยวถูกใช้ง­านลดลงจึงลดขนาดลงชั่วคราว หน้าจึงดูตอบลงในระหว่างจัดฟัน
   
 5. จัดฟันแล้วฟันเปลี่ยนแปลง แต่กระดูกขากรรไกรเหมือนเดิม
   
 6. ถ้าหากฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม­่ควรไปจัดฟันให้เสียเงินโดยไม่จ­ำเป็น
   
 7. ต้องไม่ลืมว่าการจัดฟันคือการแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียงตัวของฟัน และปัญหาการสบฟัน
   
 8. การรักษาเพื่อแก้ความผิดปกติของการสบฟัน อาจมีบางครั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขากรรไกรบนหรือล่างซึ่งหากมีการอ้าออกของขากรรไกรล่างก็จะทำให้รูปหน้าดูยาวขึ้น แต่ไม่จำเป็นเสมอไปในทุกราย
   
 9. ลองถามความต้องการของเราดีๆ ว่าอยากแก้ปัญหาเรื่องฟันหรือรูปหน้า
   
 10. ถ้าคำตอบคือรูปหน้า ปรึกษาหมอศัลยกรรมน่าจะเหมาะสมสุด

 

ที่มา: http://www.sdcdentist.com/จัดฟันปรับรูปหน้า/

ขอขอบคุณที่มา  http://www.postjung.com/