Social Scan : อันตรายของ “ขนมโตเกียว” ยิ่งกินเยอะยิ่งตายไวจริงหรือ ?

Posted on 2017-03-02

Social Scan : อันตรายของ “ขนมโตเกียว” ยิ่งกินเยอะยิ่งตายไวจริงหรือ ?

วันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ค่อนข้างใกล้ตัวกับประเด็น “โตเกียวอันตราย ยิ่งกินเยอะ ยิ่งตายไว” ส่วนเรื่องที่แชร์ต่อกันนี้ จะชัวร์หรือมั่ว ไปติดตามได้ใน ตรวจจับความจริง Social Scan

 

 

ขอขอบคุณที่มา  http://www.springnews.co.th/