ถ้า Samsung ขาย Galaxy S8 ได้ 1 เครื่อง จะได้กำไรเท่าไหร่นะ?

Posted on 2017-04-27

ถ้า Samsung ขาย Galaxy S8 ได้ 1 เครื่อง จะได้กำไรเท่าไหร่นะ?

หาก Samsung Electronics ขายสมาร์ทโฟน Galaxy S8 1 เครื่อง จะเหลือกำไรเท่าไหร่นะ โดยได้มีการนำเสนอตัวเลขประมาณการราคาต้นทุนที่สามารถเปรียบเทียบได้ออกมา สร้างความสนใจให้กับผู้ชม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน IHS Markit ได้เปิดเผยในรายงานว่า "ราคาต้นทุนของ Galaxy S8 รุ่น 64GB คาดว่าจะอยู่ที่ 307.5 ดอลลาร์ (10,608 บาท) โดยเป็นราคาที่รวมราคาต้นทุนอะไหล่ 301.6 ดอลลาร์ (10,405 บาท) และค่าผลิตพื้นฐาน 5.9 ดอลลาร์ (203 บาท) แล้ว"

IHS Markit กล่าวเสริมว่า "ราคาต้นทุนของ Galaxy S8 คาดว่าจะแพงกว่า Galaxy S7 43.34 ดอลลาร์ (1,495 บาท) และแพงกว่า Galaxy S7 Edge 36.29 ดอลลาร์ (1,251 บาท)"

IHS Markit วิเคราะห์ว่า "ราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของ Galaxy S8 สะท้อนถึงการ 'การแข่งขันด้านอาวุธ' ระหว่าง Samsung, Apple และบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ ทุกฝ่ายต่างก็พยายามที่จะเพิ่มลักษณะพิเศษลงไปใน Hardware ที่ใหม่และโดดเด่น"

ราคาที่ออกจากโกดังในเกาหลีของ Galaxy S8 รุ่น 64GB ของ Samsung Electronics คือ 935,000 วอน (28,397 บาท) หากคำนวณง่ายๆ ตัดราคาต้นทุนออก ก็จะเหลือ 586,000 วอน (17,797 บาท)

หากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์, ต้นทุนการจัดจำหน่าย, ค่าโฆษณา, เงินสนับสนุนในส่วนของบริษัทผู้ผลิต ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะได้กำไรจริงต่อ 1 เครื่องไม่ถึง 100,000 วอน (3,037 บาท)

เมื่อแทนค่าอัตราผลกำไรธุรกิจ 10.8% ในปีที่แล้วตลอดทั้งปีของ Samsung Electronics Wireless Division และคำนวณคร่าวๆ ก็จะเห็นได้ว่ายังเหลือกำไรอยู่ประมาณ 90,000 วอน (2,733 บาท)

กำไรเบื้องต้นของ Premium Phone ค่อนข้างสูงกว่าโทรศัพท์มือถือราคากลางๆ ซึ่งหากพิจารณาโดยคำนวณรวมถึงกำไรเบื้องต้นของ Galaxy S8 ที่ต่ำกว่ารุ่นก่อนประมาณ 40,000 ~ 50,000 วอน (1,214 ~ 1,518 บาท) ก็คาดคะเนได้ว่า กำไรต่อ 1 เครื่องจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ~ 100,000 วอน (2,126 ~ 3,037 บาท)

ด้วยเหตุนี้ หากตั้งสมมติฐานว่า Samsung Electronics จำหน่าย Galaxy S8 ได้ 50 ล้านเครื่อง ตลอดทั้งปี ก็สามารถคาดคะเนได้ว่าว่าจะได้กำไรทั้งหมด 3,500,000,000,000 ~ 5,000,000,000,000 วอน (106,301,999,275 ~ 151,859,998,964 บาท)

ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ กล่าวว่า "เนื่องจากการที่จะคิดรวมค่าใช้จ่ายไหนในผลิตภัณฑ์ไหน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบริษัท จึงยากที่จะคำนวณกำไรต่อ 1 เครื่องได้อย่างแม่นยำ อย่างการที่เห็นว่ากำไรของ Galaxy S8 ต่อ 1 เครื่อง ไม่ถึง 100,000 วอน (3,037 บาท) ก็มีเหตุผล"

 

ที่มา : Dispatch
แปลโดย : http://www.papaidoo.com