ฟันน้ำนมผุกระทบหน่อฟันแท้ เสี่ยงผุซ้ำ ติดเชื้อเจ็บคอ

Posted on 2017-05-11

ฟันน้ำนมผุกระทบหน่อฟันแท้ เสี่ยงผุซ้ำ ติดเชื้อเจ็บคอ

       ฟันน้ำนมผุภัยร้ายใกล้ตัวถึงยามแก่ ชี้ผุจนอักเสบเป็นหนอง กระทบการสะสมแคลเซียมของหน่อฟันแท้ เกิดโอกาสผุซ้ำ หากหลุดก่อนเวลา ทำฟันเก เหยิน ทำความสะอาดไม่ทั่วถึง เสี่ยงเหงือกอักเสบ รำมะนาด ห่วงผุมากติดเชื้อเจ็บคอ แนะพ่อแม่ดูแลตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น 

 

        ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุร้อยละ 52 เด็กวัยเรียนฟันแท้ผุร้อยละ 52 โดยเด็กอายุเฉลี่ย 5 ปี ฟันผุมากที่สุด ทั้งนี้ การดูแลฟันควรเริ่มทำตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น และดูแลต่อเนื่องจนฟันแท้ขึ้น เพราะการปล่อยให้เด็กฟันน้ำนมผุ จะส่งผลกระทบถึงฟันแท้ โดยเฉพาะกรณีฟันน้ำนมผุจนอักเสบและเป็นหนอง จะไปรบกวนการสะสมแคลเซียมของหน่อฟันแท้ ทำให้เมื่อฟันแท้ขึ้นจะเป็นฝ้าขาวและเกิดโอกาสฟันผุ นอกจากนี้ หากฟันน้ำนมผุแล้วหลุด หรือถอนก่อนเวลาที่ฟันแท้จะขึ้น จะทำให้ฟันด้านข้างเอียงมาจนฟันแท้ขึ้นไม่ได้และเอียงไปด้านอื่น เรียกว่าฟันเก หรือ ฟันเหยิน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องทั้งการบดเคี้ยว การทำความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง และการเกิดโรคเหงือกอักเสบ ทำให้เป็นรำมะนาดในวัยสูงอายุด้วย
       
       ทพ.สุธา กล่าวว่า การรักษาฟันน้ำนมผุในเด็กเล็ก มีหลายระดับ โดยระยะเริ่มแรกจะมีฝ้าขาวที่ฟัน สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิช ซึ่งเป็นฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงแบบหนึ่งที่ใช้ทาผิวเคลือบฟัน เพื่อป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดโรคฟันผุในระยะเริ่มแรก โดยต้องป้ายทุก 3 เดือน ร่วมกับการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เมื่อเริ่มผุในระยะต่อไป ที่ผุแบบทะลุ หรือ เป็นฟันดำ จะใช้วิธีรักษาด้วยการครอบฟันแบบสแตนเลท หรือ หากพบว่าฟันผุทะลุโพรงประสาทก็จะต้องรักษารากฟันและครอบฟัน โดยปัจจุบันมีวัสดุที่ใช้รักษาแบบใหม่ทำให้อุดฟันได้ง่าย เช่นการใช้วัสดุที่เรียกว่า กลาสไอโอโนเมอร์ (GI) ซึ่งสามารถปล่อยฟลูออไรด์ออกมาจากตัววัสดุได้ ทำให้สามารถป้องกันการผุซ้ำและลดอาการเสียวฟันได้
       
       “การปล่อยให้เด็กเล็กฟันผุ จะส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น ไม่รับประทานอาหารเพราะเจ็บ ทำให้เด็กขาดสารอาหาร ร่างกายไม่แข็งแรง งอแงทำให้พ่อแม่ดูแลยาก หากเป็นมากเชื้อในปากอาจ​ทำให้ทอนซิลอักเสบ เจ็บคอ แต่มักไม่ค่อยพบ​เด็กที่ฟันผุจนไปติดเชื้ออวัยวะต่างๆ มากนัก​ เพราะเมื่อ​เด็กเป็นมากจะร้องไห้งอแงและพ่อแม่มักจะพาไปพบแพทย์ก่อนได้ ทั้งนี้ สถานการณ์ฟันผุในเด็กพื้นที่ต่างจังหวัดยังถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะขนม น้ำอัดลม เข้าถึงทุกที่ แต่สถานบริการยังดูแลได้ไม่ทั่วถึง และเด็กไม่ค่อยแปรงฟัน แต่มีการอบรมครู ตชด. ให้มีความรู้การตรวจฟันเด็กและการดูแลฟันให้ได้มากขึ้น” ทพ.สุธา กล่าว

 

ขอขอบคุณที่มา  http://www.manager.co.th/