ระวัง! ภาพ 4D ผลพวงร้ายแรงจากแม่ที่สูบบุหรี่ตอน “ท้อง”

Posted on 2017-05-17

ระวัง! ภาพ 4D ผลพวงร้ายแรงจากแม่ที่สูบบุหรี่ตอน “ท้อง”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ผลการวิจัยเปิดเผยภาพอัลตราซาวน์ 4มิติ ของเด็กน้อยที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลก โดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นผลกระทบที่ส่งโทษร้ายแรงจาการ “สูบบุหรี่” ระหว่างตั้งครรภ์

ทั้งนี้ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จะมีอัตราความเสี่ยงสูงที่จำทำให้การเจริญเติบโตของลูกน้อยที่ยังไม่เกิดผิดปกติ การหายใจผิดปกติ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตภายในครรภ์ได้ โดยนักวิจัยเชื่อว่า การเปิดเผยภาพผลกระทบการสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ จะช่วยสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มีแรงกระตุ้นในการหยุดสูบบุหรี่

 

Source : DailyMails

ขอขอบคุณที่มา  http://www.springnews.co.th/