ของเล่นที่ไม่ควรซื้อให้ลูกในวันเด็ก ​/ ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

Posted on 2017-08-07

ของเล่นที่ไม่ควรซื้อให้ลูกในวันเด็ก ​/ ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

      ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต ในวันเด็กคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงพาลูกไปเที่ยว และมองหาของเล่นให้แก่ลูกในวันเด็ก ให้เรามาศึกษาถึงของเล่นที่จะเป็นอันตรายต่อลูกในวันเด็กนี้ดีกว่า เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อลูกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

        มีของเล่นมากมายหลายชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากรายงานจากศูนย์สุขภาพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า มีของเล่นมากมายที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรซื้อให้แก่ลูกเพราะว่าเป็นอันตราย และมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้เขียนรวบรวมมามีดังนี้
       
       -ของเล่นที่มีขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อการติดคอ 
       
       -ของเล่นที่มีเสียงดังเกินไป และเป็นอันตรายต่อการได้ยิน 
       
       -ของเล่นที่เป็นแม่เหล็ก หรือมีสีที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งเมื่อเด็กกลืนกินแลัวเป็นอันตรายที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้ 
       ความจริงแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ของเล่นที่วางขายอยู่ในตลาดที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่มากมาย ซึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวัง และพิถีพิถันมากขึ้นในการระมัดระวังในการจับจ่ายซื้อของเล่นให้แก่ลูก
       
       จากการทดสอบจากศูนย์ทดลองพบว่า ของเล่นบางชนิดมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีส่วนประกอบของสารปรอท สารที่เป็นพิษผลต่อระบบการสืบพันธุ์ รวมทั้งสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ของเล่นเหล่านี้อาจปะปนอยู่ในของเล่นที่เด็กจะนำเข้าปาก และอมเล่น ของเล่นประเภทเครื่องดนตรี กลองชุด เครื่องเขย่าก็ควรระวังด้วย เพราะอาจมีเสียงดังเกินไป และเป็นอันตรายต่อหูรวมทั้งมีสารเคมีอันตรายปะปนอยู่
       
       จากศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคมีการเฝ้าระวังของเล่นที่มีขนาดเล็ก สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ มีการค้นพบของเล่นเหล่านี้มากมายจากท้องตลาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศจีน ของเล่นเหล่านี้ต่ำกว่ามาตรฐาน ของเล่นที่มีเสียงดังเกินไป ของเล่นที่เป็นแม่เหล็กที่เป็นอันตรายอย่างมากเมื่อเด็กกลืนเข้าไป
       
       จากรายงานพบว่า มีเด็กมากกว่า 250,000 คนต่อปี เข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินเนื่องจากของเล่นที่เป็นอันตรายในประเทศอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการตายสูงสุดเนื่องจากการกลืนของเล่นขนาดเล็ก ดังนั้น ผู้ปกครองควรเฝ้าระวัง และฉลาดในการเลือกซื้อของเล่นให้ลูกในเทศกาลวันเด็กที่จะมาถึงนี้
       
       หลักง่ายๆ ในการตรวจสอบว่าของเล่นขิ้นนั้นมีขนาดเล็กเกินไป และเป็นอันตรายต่อการกลืนกินหรือไม่ โดยทดสอบได้จากว่าหาก ของเล่นขิ้นนั้นสามารถใส่เข้าไปในแกนหลอดกระดาษทิชชูได้ ให้ถือว่าถือเป็นของเล่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรซื้อให้แก่ลูกอย่างเด็ดขาด มีเด็กข้างบ้านของผู้เขียน เมื่อตอนยังเล็กประมาณ 2 ขวบ ได้เล่นของเล่นอยู่ และเห็นสบู่ตกที่พื้นนึกว่าเป็นของเล่น จึงอมและกลืนสบู่ที่พื้น โดยคุณแม่มาพบเข้าหลังจากพบว่า เด็กดื่มน้ำ และมีฟองสบู่ออกมาและเมื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลแม้ได้รับการรักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ก็ไม่สามารถหายขาด กลายเป็นเด็กที่ปอดมีปัญหาติดเชื้อง่าย เมื่อถึงช่วงหน้าฝน และหน้าหนาว เด็กคนนี้จะมีอาการปอดอักเสบ และไม่สบายทุกครั้ง น่าสงสารมาก ดังนั้น จึงอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ และเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

 

ที่มา   http://www.manager.co.th/