นักวิจัยชี้โอกาสเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับดวง

Posted on 2017-08-08

นักวิจัยชี้โอกาสเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับดวง

นักวิจัยชี้โอกาสเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับดวง

นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และบลูมเบิร์กในสหรัฐ เผยผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารไซแอนส์ว่า การเกิดมะเร็งชนิดต่างๆนั้น สองในสามเกิดจากความผิดพลาดในการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งไม่อาจทำนายหรือป้องกันได้ มากกว่าจากรูปแบบการดำรงชีวิต

ทีมวิจัยดังกล่าวพยายามศึกษาว่า เหตุใดเนื้อเยื่อในบางแห่งของร่างกายมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมากกว่าส่วนอื่นๆหลายล้านเท่า โดยในสหรัฐนั้นมีประชากรร้อยละ 6.9 เป็นมะเร็งปอด ร้อยละ 0.6 เป็นมะเร็งสมอง แต่มีเพียงร้อยละ 0.00072 เท่านั้นที่เป็นมะเร็งกล่องเสียง ซึ่งสารพิษที่ได้รับจากการสูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุของมะเร็งปอดอย่างชัดเจน
แต่ในกรณีของทางเดินอาหารซึ่งได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมมากกว่า กลับพบการเกิดมะเร็งน้อยกว่ามะเร็งบางชนิด เช่นมะเร็งสมองนั้นพบได้มากกว่ามะเร็งลำไส้เล็กถึงสามเท่า

โดยปกติแล้ว เซลล์เก่าในร่างกายจะถูกทดแทนด้วยเซลล์ใหม่ที่แบ่งตัวจากเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ โดยการแบ่งตัวแต่ละครั้งมีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ โดยคนเรามีอัตราความเร็วในการผลัดเซลล์ทั่วร่างกายไม่เท่ากัน โดยมีการผลัดเซลล์ในบริเวณช่องท้องบ่อยครั้งกว่าในสมอง

ทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบอัตราการผลัดเซลล์ในเนื้อเยื่อของร่างกาย 31 แห่ง เทียบกับจำนวนครั้งของการเกิดเซลล์กลายพันธุ์พบว่า สองในสามของมะเร็งชนิดต่างๆนั้น เกิดมาจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ซึ่งไม่สามารถทำนายหรือป้องกันด้วยวิธีใดได้ เช่น มะเร็งสมอง มะเร็งลำไส้เล็ก และมะเร็งตับอ่อน

นักวิจัยระบุว่า การใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงการรักษาสุขภาพนั้นสามารถป้องกันมะเร็งได้เพียงบางชนิด แต่มะเร็งส่วนใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการแบ่งตัวของเซลล์นั้นไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นควรทุ่มเททรัพยากรให้กับการศึกษาเพื่อหาวิธีตรวจรักษามะเร็งเหล่านี้ในระยะต้นให้ได้จะเป็นการดีกว่า

อย่างไรก็ตาม มีมะเร็งสามชนิดคือมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่สาเหตุสำคัญมาจากกรรมพันธุ์และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่จัด ได้รับรังสียูวีมากเกินไป หรือกินอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย


ที่มา  www.facebook.com/BBCThai