เมื่อลูกอย่างหนู เป็นหมอดูให้พ่อแม่ได้!

Posted on 2017-08-09

เมื่อลูกอย่างหนู เป็นหมอดูให้พ่อแม่ได้!

       เป็นคำทำนายสุขภาพพ่อแม่ ผ่านการตรวจสุขภาพลูก ๆ ที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ง โดยเป็นงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาที่พบว่า หากสุขภาพของลูก ๆ ของคุณอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง เช่น มีระดับคลอเลสเตอรอลสูง หรือมีความดันโลหิตสูง ก็เป็นไปได้ว่า ตัวคุณเองในฐานะพ่อแม่ของเด็ก ๆ ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน และโรคหัวใจด้วยเช่นกัน
       
       การวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่า จากการติดตามครอบครัวจำนวน 519 ครอบครัวที่มีลูก ๆ เป็นเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (อายุเด็กเฉลี่ย 12 ปี) แถมมีระดับคลอเลสเตอรอลสูง และมีความดันโลหิตสูงนั้น มีความเป็นไปได้ว่า พ่อแม่ของพวกเขากำลังสะสมอาการของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน รอที่จะแสดงอาการของโรคออกมาในอีกไม่ช้า ดังนั้น การที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสุขภาพเด็ก ๆ อาจถือเป็นโบนัสสำคัญสำหรับพ่อแม่ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้ก่อน
       
       ดร. Charles J. Glueck แห่ง Jewish Hospital of Cincinnat หนึ่งในคณะวิจัยเผยว่า เหตุผลหนึ่งที่การตรวจสุขภาพเด็กมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองก็คือ ผู้ปกครองจำนวนมากไม่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และหากเป็นเรื่องของลูกแล้ว พวกเขายอมได้ที่จะพาลูกไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
       
       แต่ก็มีอีกหลายส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งเด็กเข้ารับการตรวจมากขึ้น เพราะในเด็กปกติ การไปพบแพทย์ และได้รับการตรวจความดันโลหิต ร่วมกับการชั่งน้ำหนักก็น่าจะเพียงพอ มีเพียงงานวิจัยที่จัดทำขึ้นไม่นานนี้เท่านั้นที่แนะนำให้แพทย์ควรทำการตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอลในเด็กด้วย
       
       ทั้งนี้จากการศึกษาของ ดร. Glueck (ตีพิมพ์ใน the Journal of Pediatrics) เผยว่า เด็กที่เข้าร่วมทดสอบ 852 คน อายุเฉลี่ย 12 ปีได้รับการตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอล วัดความดันโลหิต ไตรกลีเซอไรด์ และชั่งน้ำหนัก จากนั้น ในอีก 26 ปีต่อมา พวกเขาก็เข้ารับการตรวจอีกครั้ง ซึ่งขณะนั้นพ่อแม่ของเด็ก ๆ กลุ่มนี้อายุเฉลี่ยประมาณ 66 ปี
       
       ผลที่ได้ก็คือ 47 เปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่เด็ก ๆ กลุ่มนี้ป่วยด้วยโรคหัวใจ หรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดขยายหลอดเลือด และมีพ่อแม่อีก 37 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเบาหวาน ในภาพรวม ทีมวิจัยพบว่า หากลูก ๆ ของพวกเขามีความดันโลหิตสูงเมื่อตอนอายุ 12 ปี พ่อแม่มีโอกาสสองเท่าที่จะเกิดอาการของโรคหัวใจ ในอายุ 60 ปีหรือน้อยกว่านั้น และเมื่อลูก ๆ มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ พ่อแม่ของเด็ก ๆ ก็เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูงด้วย
       
       อย่างไรก็ดี การวิจัยดังกล่าวทำให้เกิดคำถามถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหากมีการตรวจวัดระดับคลอเลสเตอรอลในเด็กขึ้นจริง รวมถึงความจำเป็น และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งหากต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มีผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะว่าควรตรวจเฉพาะในกลุ่มเด็กที่น้ำหนักเกินก่อน
       
       เรียบเรียงจากรอยเตอร์เฮลท์

       ที่มา  http://www.manager.co.th/