อยากให้ลูกฉลาด อย่าขาด "ธาตุเหล็ก"

Posted on 2017-10-06

อยากให้ลูกฉลาด อย่าขาด

การขาดธาตุเหล็กมีผลต่อสมอง เด็กที่ขาดธาตุเหล็ก จะมีการเรียนรู้ต่ำกว่าเด็กที่ไม่ขาดธาตุเหล็ก ถ้าวัดคะแนนการเรียนรู้ จะพบว่ามีความห่างของคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นการป้องกันการขาดธาตุเหล็กตั้งแต่ในวัยทารก จึงมีความจำเป็นอย่างมาก

 

โดยปกติเด็กทารกจะได้รับธาตุเหล็กจากแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์และจากน้ำนมแม่ และมีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากช่วงอายุ 4 - 6 เดือนแรก อาหารต่างๆ ที่ทารกได้รับ เช่น ธัญพืช นมวัว และผลไม้ นั้นไม่ใช่แหล่งของธาตุเหล็ก แหล่งของธาตุเหล็กที่สำคัญคือ ผักใบเขียว ไข่แดง ตับ เครื่องในสัตว์ และหมูเนื้อแดง

 

อย่างไรก็ตามหากคุณแม่ไม่มั่นใจว่าลูกอาหารแต่ละมื้อมีธาตุเหล็กเพียงพอหรือไม่ก็ควรเลือกนม และอาหารเสริมที่เสริมธาตุเหล็ก เพื่อลูกน้อยได้รับธาตุเหล็กเพียงพอ มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา  http://siamdara.com