เซ็กซ์สดงดถุง เหตุวัยรุ่นป่วยโรคเพศสัมพันธ์พุ่ง

Posted on 2017-10-06

เซ็กซ์สดงดถุง เหตุวัยรุ่นป่วยโรคเพศสัมพันธ์พุ่ง

         เซ็กซ์สดงดถุงยางต้นเหตุทำโรคจากเพศสัมพันธ์พุ่ง 10 ปีแนวโน้มยิ่งเพิ่ม เปิดสถิติปี 56 พบป่วยกว่า 3.3 หมื่นราย เป็นหนองในถึง 6.7 พันราย วัยรุ่นน่าห่วงสุด ติดโรคสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ด้านภูเก็ตแชมป์อัตราป่วยสูงสุด ขณะที่โรคเอดส์พบเริ่มมีอาการป่วย 25 จังหวัด รวม 1,671 ราย


        นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการสรุปรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในประเด็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่า เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2556 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 33,662 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 52.09 ต่อประชากรแสนคน แบ่งเป็น หนองใน จำนวน 6,731 ราย โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก 2,491 ราย โรคซิฟิลิส 2,369 ราย หนองในเทียม 1,981 ราย เริม 1,941 ราย แผลริมอ่อน 605 ราย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 17,192 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขณะที่โรคเอดส์ ในปี 2556 มีรายงานผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการป่วย 25 จังหวัด รวม 1,671 ราย ปัจจัยเสี่ยงมาจากเพศสัมพันธ์มากที่สุดร้อยละ 84.20
       
        นพ.โอภาสกล่าวว่า เมื่อจำแนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญ พบว่า มีผู้ป่วย 12,038 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.63 คนต่อประชากรแสนคน เมื่อจำแนกตามอายุพบว่า กลุ่มที่มีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 52.21 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี และ 35 ปีขึ้นไป อัตราส่วนการป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณเท่าตัว ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะประกอบอาชีพ รับจ้าง รองลงมา เป็นนักเรียน และกลุ่มเกษตรกรรม โดยส่วนมากของรายงานเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 
       
        นพ.โอภาสกล่าวว่า จากรายงานพบว่า จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.ภูเก็ต อัตราป่วย 73.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จ.ตราด อัตราป่วย 53.71 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 49.45 ต่อประชากรแสนคน จ.พิษณุโลก อัตราป่วย 43.37 ต่อประชากรแสนคน จ.เชียงใหม่ อัตราป่วย 41.78 ต่อประชากรแสนคน จ.จันทบุรี อัตราป่วย 41.49 ต่อประชากรแสนคน จ.เชียงราย อัตราป่วย 38.58 ต่อประชากรแสนคน จ.ศรีษะเกษ อัตราป่วย 38.49 ต่อประชากรแสนคน จ.นครสวรรค์ อัตราการป่วย 34.66 ต่อประชากรแสนคน และ จ.เพชรบุรี อัตราป่วย 34.26 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ อัตราการป่วยที่สูงในกลุ่มอายุ 15-24 ปี พบว่าในแต่ละปีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากค่านิยมและแนวคิดทางสังคมที่เปลี่ยนไป และพบพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อด้วยการใช้ถุงยางอนามัยต่ำ จำเป็นต้องให้ความรู้ในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม


ที่มา  http://www.manager.co.th