น้ำตาล กับ สุขภาพ

Posted on 2017-10-09

น้ำตาล กับ สุขภาพ

“ปัญหาโรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ของสุขภาพในทุกวันนี้ เบื้องหลังความอ้วนก็คืออาหาร และเบื้องหลังของอาหารเหล่านี้ก็คือน้ำตาลนั่นเอง” Kaare Norum หัวหน้า WHO กล่าว

 

รอบโลกเราทุกวันนี้มีประชากรกว่า 1.1 พันล้านคนค่ะที่อยู่ในสภาวะน้ำหนักเกิน และการศึกษาในยุโรปก็แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความอ้วนว่ามีอยู่ระหว่าง 75-130 พันล้านยูโรต่อปี และในปีนี้ก็มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในเคสที่เกิดความอ้วนนี้กว่า 72,000 คนทีเดียว เรียกว่าคนอ้วนและปัญหาที่มาจากความ อ้วน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อม ๆ กับการบริโภคน้ำตาลที่มากขึ้นของประชากรบนโลกนี้...ในสหรัฐอเมริกามีสถิติว่าคนอเมริกันบริโภคน้ำตาลวันละ 31 ช้อนชา ซึ่งมากกว่าการบริโภคเมื่อ 20 ปีที่แล้วกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และกว่าครึ่ง ของการบริโภคน้ำตาลในเด็ก (อเมริกัน) นั้นมาจากการดื่มโซดาและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ส่วนลูกอมนั้นมาเป็นอันดับสาม กับสถานการณ์นี้ผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความเห็นว่าเราควรเริ่ม จำกัดการบริโภคน้ำตาลกันได้แล้ว

 

“เราควรจะบริโภคให้น้อยลงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะยิ่งเราเพิ่มการบริโภคน้ำตาลกันมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเป็นโรคอ้วนผิดส่วน และการที่เด็กอ้วนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนที่มีปัญหากับสุขภาพก็มีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น” บอกกันว่าปัญหาของคนอ้วนโดยรวมก็คือการขาดซึ่งข้อมูล และความเข้าใจเกี่ยวกับผลของการบริโภคน้ำตาล ที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ก็หมายรวมถึงข้อมูลจากฉลากสินค้า (อาหาร) ที่ช่วยให้เข้าใจถึงคุณภาพของสินค้าที่มีการเติมน้ำตาลนั่นเอง“ปัญหานี้เราไม่ได้ละเลยเพียงแต่ว่ามีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่คิดตรงกันข้ามกับเรา มันเป็นการปะทะกันระหว่าง ฝ่ายที่ให้ความสนใจด้านธุรกิจ กับฝ่ายที่ให้ความสนใจกับสุขภาพของประชาชน” ซึ่งหลังจากการพูดคุยเหล่าผู้เชี่ยวชาญก็ตกลงใจกันว่าจะดำเนินการทำสงครามกับธุรกิจน้ำตาลเหล่านี้อย่างเข้มข้นขึ้น

 

ด้วยความหวังที่ว่าการบริโภคน้ำตาลและคนอ้วนจะลดลง

 

 

ที่มา  http://siamdara.com