อึ้ง! สีทาบ้าน-น้ำตาลเทียม ต้นตอเสี่ยงมะเร็งถุงฉี่ ย้ำฉี่เป็นเลือดรีบหาหมอ

Posted on 2017-10-12

อึ้ง! สีทาบ้าน-น้ำตาลเทียม ต้นตอเสี่ยงมะเร็งถุงฉี่ ย้ำฉี่เป็นเลือดรีบหาหมอ

       แพทย์เตือน "สีทาบ้าน-น้ำตาลเทียม-สารเคมี" ปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เผยใส่สายสวนนาน เคยเป็นนิ่ว มีสิทธิป่วยโรคนี้ได้ ระบุเป้นมะเร็งที่มีอาการเตือน ย้ำฉี่เป็นเลือดให้รีบพบหมอทันที รู้เร็วรักษาหายได้ ไม่ต้องตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้ง 

        ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า โรคมะเร็งอีกโรคหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แม้จะพบมากอันดับที่ 8-9 ของโรคมะเร็ง แต่อุบัติการณ์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะไม่เคยลดลง เพียงแต่ปัจจุบันพบมะเร็งชนิดอื่นเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมในกระเพาะปัสสาวะ เช่น ใส่สายสวนกระเพาะปัสสาวะนาน เป็นนิ่ว เคยฉายแสงในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเท่าที่มีรายงาน คือ สีทาบ้าน น้ำตาลเทียม และสารเคมี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มที่พบป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมากสุดคือกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 3 ต่อ 1 เท่า
       
       ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่จะมีอาการเตือนชัดเจนมากกว่ามะเร็งชนิดอื่น คือ มีเลือดออกขณะปัสสาวะ มีอาการปวด เป็นต้น โดยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้นคือ มะเร็งยังไม่กินเข้าไปในกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ หากอยู่ในระยะนี้ส่วนใหญ่รักษาหายได้ ด้วยการส่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อออก ไม่ต้องตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้ง แต่หากกินเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อแล้วจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะออก และเอาลำไส้มาแทนกระเพาะปัสสาวะ แต่ถ้าเป็นระยะลุกลามอาจต้องทำการฉายแสงหรือให้ยารับประทาน
       
       “หากเป็นในระยะแรกเรารักษาโดยเก็บกระเพาะปัสสาวะได้คนไข้ ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ถ้าลุกลามไปในกล้ามเนื้อแล้วต้องเอากระเพาะปัสสาวะออกแล้วเอาลำไส้มาแทนกระเพาะปัสสาวะหรือหากเป็นมากๆก็ต้องเปิดหน้าท้องเอาลำไส้ออกมา ทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติ อย่างไรก็ตาม หากพบเร็วสามารถรักษาหายได้ ดังนั้นหากมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด มีอาการปวดไม่ควรมองข้าม และรีบปรึกษาแพทย์” ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าว


ที่มา  http://www.manager.co.th