แย่แน่! ถ้าน้ำนม "แม่" ไม่พอ

Posted on 2017-12-01

แย่แน่! ถ้าน้ำนม

แม่มีสุขภาพไม่ดี มีการเจ็บป่วย หรือต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่สามารถเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ได้ตลอด นมขวดจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาท และแม่ควรเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ และเลือกซื้อให้ถูกต้องด้วย 


นมผงในท้องตลาดมีหลายชนิด สำหรับเด็กอ่อน ควรเลือกชนิดที่มีฉลากเขียนไว้ว่า "นมผงคล้ายนมแม่" หรือ "นมผงดัดแปลงคล้ายนมแม่" เพราะเป็นนมวัวที่ได้มีการดัดแปลงคุณภาพ และสัดส่วนของสารอาหาร ให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด ในท้องตลาดมีหลายขนาด และยี่ห้อ 

นมชนิดนี้ เป็นนมผง สำหรับเด็กแรกเกิดจนอายุ 4 เดือน นมแต่ละยี่ห้อมีสารอาหารไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก แต่มีราคาแตกต่างกัน ควรเลือกให้เหมาะสม ตามสภาวะเศรษฐกิจของตน เมื่อลูกอายุมากขึ้น (เกิน 4 เดือน) นมผงดัดแปลงคล้ายนมแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอกับ ความต้องการของเด็ก ควรใช้นมผงทั่วไป (Whole milk) เพราะมีโปรตีนสูงขึ้น และราคาถูกกว่า นมผงดัดแปลงคล้ายนมแม่มาก มีหลายยี่ห้อในท้องตลาด 

นมผงแต่ละชนิดให้พลังงาน และสารอาหารไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากนม จะต้องให้ความสนใจในการชงนมด้วย


ที่มา  http://siamdara.com