สำรวจพบ ทักษะคณิตศาสตร์คนรุ่นใหม่แย่ลง

Posted on 2017-12-27

สำรวจพบ ทักษะคณิตศาสตร์คนรุ่นใหม่แย่ลง

       ปฏิเสธไม่ได้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยเฉพาะท่านที่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายของครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องบวกลบคูณหารรายได้ - รายจ่ายให้สมดุลกัน อย่างไรก็ดี มีการศึกษาพบว่า แค่ทักษะการคิดเลขในใจ อาจเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับผู้ใหญ่สมัยนี้เสียแล้ว
       
       โดยมีการศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของเด็กใหม่ไฟแรงยุคนี้ หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลขในชีวิตประจำวัน ขณะที่คนเป็นพ่อแม่เอง ก็ยอมรับว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนแพ้ลูกๆ ราบคาบ จะมีเพียงกลุ่มเดียวที่รู้สึกว่า ทักษะดังกล่าวยังใช้การได้ดีอยู่ นั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไป โดยมีเพียง 1 ใน 8 คนเท่านั้นที่ต้องการเครื่องคิดเลข
       
       นอกจากนั้นคนอายุ 55 ปีขึ้นไปยังรู้สึกมั่นใจในทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนเอง และมีเพียง 1 ใน 10 ที่รู้สึกว่าตนเองมีปัญหา ตรงข้ามกับหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า 25 ปี เพราะพบว่า ในคนกลุ่มนี้ มีถึง 25 เปอร์เซ็นต์ที่ระบุว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนนั้น ใช้ไม่ได้ไปไม่เป็น
       
       การสำรวจนี้เป็นของบีเออี ซิสเต็มส์ (BAE Systems) บริษัทผลิตยุทโธปกรณ์ และอากาศยานสัญชาติอังกฤษ ซึ่งระบุด้วยว่า ภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันด้านหน้าที่การงานที่สูงมากในปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เด็กส่วนมากหันไปให้ความสำคัญกับการมีงานทำมากกว่าการนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปเสียแล้ว และยังอาจทำให้อาชีพด้านวิศวกรรมที่จำเป็นต้องพึ่งพาทักษะด้านคณิตศาสตร์อย่างสูงต้องประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานก็เป็นได้
       
       นั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้หลายหน่วยงานพยายามกระตุ้นให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ และมีความสุขมากขึ้นกับวิชาๆ นี้ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ในชีวิตประจำวัน ทักษะด้านคณิตศาสตร์ก็มีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย การคำนวณภาษี การอ่านกราฟต่างๆ รวมถึงใช้ในการพิจารณาโพลล์สำรวจต่างๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
       
       เรียบเรียงจากเดลิเมล

       ที่มา  http://www.manager.co.th