เพรียวบาง สดใส แข็งแรง

Posted on 2017-12-29

เพรียวบาง สดใส แข็งแรง

ในปัจจุบัน เราสามารถวัดหาค่าความอ้วนของตัวเราได้ง่ายๆ โดยวัดจากค่า BMI (Body Mass Index) ซึ่งใช้ค่าส่วนสูงและน้ำหนักตัวมาคำนวนเท่านั้น หรืออาจวัดได้จากค่าปริมาณไขมันในร่างกาย ซึ่งเป็นค่าเปรียบเทียบน้ำหนักไขมันกับน้ำหนักตัว ซึ่งพบว่าในคนปกติ เพศหญิงควรมี % ไขมันประมาณ 20-25% ของน้ำหนักตัว ในขณะที่เพศชายควรมี % ไขมันประมาณ 12-17% ของน้ำหนักตัวเท่านั้น 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองพลังงานไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามอดอาหาร อีกทั้งเป็นเพราะธรรมชาติต้องการให้เพศหญิงมีปริมาณของ พลังงานสำรองไว้ใช้ในยามตั้งครรภ์ คลอดบุตร รวมถึงการให้นมบุตรด้วย สาเหตุทั่วไปของการมีน้ำหนักมากกว่าปกติหรือโรคอ้วนนี้ มักเกิดจากอุปนิสัยการรับประทานอาหารไม่สมดุล กับอุปนิสัยการออกกำลังกาย กล่าวคือมีการรับประทานอาหารในปริมาณมาก ไม่รู้จักอิ่ม รวมถึงชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปมักเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่ง หรือมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูง อาหารประเภท Fast Foods อีกทั้งไม่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกายบ้าง
 
ดังนั้นการบรรเทาภาวะน้ำหนักเกินที่ได้ผลดีที่สุดควรเป็น การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองทั้งในด้านการบริโภค และการออกกำลังกาย คือควรจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไป รับประทานอาหารให้พออิ่มเท่านั้น (ไม่ควรใช้วิธีอดอาหาร ซึ่งในที่สุดจะเป็นการเพิ่มปริมาณไขมันในร่างกายให้มากขึ้น) พยายามเคี้ยวอาหารช้าๆ ชนิดของอาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งมากนัก และควรมีเส้นใยอาหารในปริมาณสูง ให้แคลอรี่ต่ำ ควรดื่มน้ำเปล่าหรือชาผลไม้ที่ให้แคลอรี่ต่ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว และที่สำคัญควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้น เท่านี้นอกจากที่คุณจะได้รูปร่างตามที่ต้องการแล้ว สุขภาพโดยรวมของคุณก็จะดีขึ้น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ภาวะสมองเสื่อม รวมถึงสมรรถภาพทางเพศที่ถดถอยลงด้วย อย่างไรก็ดีการที่คุณมีน้ำหนักเกินกว่าปกติก็มีข้อดีอยู่บ้าง คือมีปริมาณไขมันเก็บเป็นพลังงานสำรองมาก และมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนน้อยกว่าคนทั่วไป
 
ดังนั้นหากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการลดปริมาณไขมันในร่างกาย ก็ควรให้ความสนใจในปริมาณแคลเซี่ยมในร่างกายให้มากขึ้นด้วย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุนนั่นเอง

ที่มา  http://siamdara.com