เพิ่มสุขให้ลูกวัยรุ่นด้วย "3 ไม่"

Posted on 2018-01-10

เพิ่มสุขให้ลูกวัยรุ่นด้วย

        เป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปเสียแล้วกับการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า รวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ของเด็ก ๆ วัยรุ่น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนำไปสู่การศึกษาของนักวิจัยว่า เด็กที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นประจำจะมีความสุขในชีวิตสักเท่าใดกัน และนั่นทำให้พบว่า แค่ "3 ไม่" ได้แก่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และไม่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ก็ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขขึ้นได้อีกมากแล้วค่ะ
       
       จากการสอบถามความคิดเห็นของเด็กวัยรุ่นชาวอังกฤษอายุ 10 - 15 ปีประมาณ 5,000 คนเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน ชีวิตที่โรงเรียน ชีวิตส่วนตัว และให้เด็ก ๆ ให้คะแนนความสุขของตนเอง นักวิจัยพบว่า เด็กที่ไม่เคยดื่มเหล้า สูบบุหรี่มีความสุขในชีวิตมากกว่าเด็กที่ดื่มเหล้า - สูบบุหรี่ประมาณ 4 - 6 เท่า ส่วนเด็กที่รับประทานผัก ผลไม้เป็นประจำ ก็มีความสุขในชีวิตมากกว่าเด็กที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อย ๆ ด้วยเช่นกัน
       
       สถาบันวิจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งมหาวิทยาลัย Essex เจ้าของงานวิจัยดังกล่าวเผยว่า พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และไม่ออกกำลังกายนั้นมีความเชื่อมโยงกับความสุขของเจ้าตัว โดยส่งผลให้เด็ก ๆ มีความสุขในชีวิตต่ำ ขณะที่เด็กที่บริโภคผลไม้และผักอย่างสม่ำเสมอ ไม่รับประทานอาหารกรุบกรอบ ขนมหวาน เครื่องดื่มอัดลมทั้งหลายกลับมีคะแนนความสุขในระดับสูง นอกจากนั้น ในเด็กกลุ่มที่ออกกำลังกายเยอะ ๆ หรือได้เล่นกีฬาก็มีคะแนนความสุขเยอะด้วยเช่นกัน
       
       ดร. คาร่า บุคเกอร์ หนึ่งในหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า "เป็นไปได้ว่า เด็กบางคนแค่อยากดื่มเหล้า และสูบบุหรี่เฉย ๆ แต่นั่นทำให้พวกเขาต้องไปรวมตัวกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน ซึ่งโดยมากแล้ว มักเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่มีความสุขในชีวิตเท่าไร ส่งผลให้เด็กที่แต่เดิมแค่อยากดื่มเหล้า - สูบบุหรี่เฉย ๆ กลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตน้อยลงด้วย" 
       
       "แต่ถ้าคุณทำกิจกรรม เล่นกีฬา หรือหางานอดิเรกทำ คุณจะมีเพื่อนฝูง และมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกมากโดยที่ไม่ต้องพยายามเลย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า เด็กกลุ่มที่มีความสุขในชีวิตน้อยควรได้รับคำแนะนำในการจัดการกับชีวิตตนเอง"
       
       การศึกษาพบด้วยว่า ในเด็กอายุ 13 - 15 ปีนั้น กำลังเผชิญปัญหาการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะร่วมด้วย โดยมีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ของเด็กเท่านั้นที่รับประทานผัก ผลไม้ทุกวัน อีกทั้งเด็กในวัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าที่ควรด้วย
       
       "ข้อความที่อยากส่งถึงเด็กวัยรุ่นก็คือ วัยรุ่นนั้นควรเป็นวัยที่สดใส และมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าไม่ใช่สิ่งจำเป็น และไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขหรือหนีความทุกข์ได้หรอก" ดร.บุคเกอร์กล่าวทิ้งท้าย
       
       อาจกล่าวได้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังค้นหาตัวตน และต้องการได้รับความสนใจจากเพื่อน หรือคนในสังคมอย่างสูง เด็กบางคนอาจเกิดความทุกข์และไม่ทราบจะจัดการกับความทุกข์นั้นได้อย่างไร จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องให้ความใส่ใจ ให้เวลา และให้ความรักความเข้าใจเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันและสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้อย่างปลอดภัย
       
       เรียบเรียงจากเดลิเมล

       ที่มา  http://www.manager.co.th/