วิจัยพบ ลดอ้วนไม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ

Posted on 2018-01-10

 วิจัยพบ ลดอ้วนไม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ

      เป็นความจริงที่ว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวย และดูดี น่าเสียดายที่ผู้หญิงอ้วนบางรายแม้จะพยายามทำให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นด้วยการลดน้ำหนักตัวลงได้แล้ว แต่สุดท้าย พวกเธอก็ไม่สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้อยู่ดี
       
       ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีประชากรป่วยด้วยโรคอ้วนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ได้มีการศึกษากลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตัวเอง และพบว่า แม้จะสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ รวมถึงมีค่าดัชนีมวลกายที่ลดลงแล้วก็ตาม แต่ผู้หญิงที่เคยอ้วนกลุ่มนี้ก็ยังคงขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
       
       "โดยปกติแล้ว สาววัยรุ่นที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ จะมีความมั่นใจในตัวเองต่ำกว่าเพื่อน ๆ ที่มีรูปร่างปกติ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Sarah Mustillo สาขาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเปอร์ดู สหรัฐอเมริกา เจ้าของผลการศึกษาชิ้นนี้กล่าว
       
       โดยทีมวิจัยพบว่า แม้จะมีน้ำหนักลดลง แต่คนที่เคยอ้วนมาก่อน ก็จะมีทัศนคติในแง่ลบเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองอยู่ดี อย่างไรนั้น ทางทีมวิจัยได้ "หมายเหตุ" เอาไว้ด้วยว่า การที่พวกเธอมีทัศนคติแย่ ๆ กับตัวเองนั้นอาจมาจากเหตุผลอื่น ๆ ร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น พวกเธอเคยมีบาดแผลในใจมาตั้งแต่เด็ก ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเธอมีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำมาตั้งแต่ต้น
       
       "ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจกับผู้หญิงอ้วนระหว่างลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจ รวมถึงสร้างทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองได้ดีขึ้น" เจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้กล่าว
       
       เรียบเรียงจากเฮลท์เดย์นิวส์

       ที่มา  http://www.manager.co.th/