เตือนผู้หญิงรักความก้าวหน้า ไม่ควรก้าวร้าวในที่ทำงาน

Posted on 2018-01-16

เตือนผู้หญิงรักความก้าวหน้า ไม่ควรก้าวร้าวในที่ทำงาน

      การแสดงออกแบบผู้ชาย เช่น ดุดัน ก้าวร้าว อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงพึงกระทำในโลกแห่งการทำงาน หากเธอเหล่านั้นต้องการความก้าวหน้า เพราะมีงานวิจัยพิสูจน์ออกมาแล้วว่า ผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนั้น มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยกว่า
       
       ความดุดัน ก้าวร้าว ไม่ใช่คุณสมบัติที่ผู้หญิงรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพึงกระทำ แม้หัวหน้าของพวกคุณ (ซึ่งเป็นผู้ชาย) จะทำ แล้วประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่ควรเลียนแบบแล้วคิดว่าจะประสบความสำเร็จ ได้เลื่อนตำแหน่งเช่นเขา หากแต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง นอบน้อม อ่อนโยน ต่างหาก จึงจะสามารถก้าวหน้าได้ในโลกแห่งการทำงาน
       
       การวิจัยนี้มาจากมหาวิทยาลัย George Mason ในเวอร์จิเนีย ผู้วิจัยได้สอบถามจาก กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ 80 คนทั้งชายและหญิง เกี่ยวกับลักษณะในการทำงานของพวกเขา จากนั้น 8 ปีต่อมา นักวิจัยก็ได้กลับไปติดตามผลว่า เขาเหล่านั้นเติบโตในหน้าที่การงานอย่างไรบ้าง ซึ่งได้พบว่า ผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายนั้นได้รับการโปรโมตเพื่อเลื่อนตำแหน่งน้อยกว่าผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงจริง ๆ
       
       ฟังเหตุผลที่นักวิจัยยกมาแล้ว อาจทำให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งน้อยใจ เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือ เพราะโลกแห่งการทำงานนี้เป็นของผู้ชาย และการแสดงออกซึ่งลักษณะของผู้ชายโดยผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดาหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานนั่นเอง
       
       นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่า ผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวก็ถูกว่าจ้างให้ทำงานน้อยกว่าผู้หญิงแบบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
       
       ดร.โอลิเวีย โอเนล นักวิจัยได้ให้คำแนะนำฝากไปยังผู้หญิงทุกคนที่มีลักษณะการทำงานเหมือนผู้ชายว่า ไม่ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมแบบผู้ชายตลอดเวลา ควรเลือกเวลาที่เหมาะสม และหยิบมาใช้จะดีกับหน้าที่การงานมากกว่า 
       
       "การที่เธอทำตัวเหมือนผู้ชายนั้น จะทำลายโอกาสในการก้าวหน้าของตนเอง แม้ว่าหัวหน้าของพวกเธอ (ซึ่งเป็นผู้ชาย) ทำตัวแบบนั้นแล้วประสบความสำเร็จก็ตาม"

       
       เรียบเรียงจากเดลิเมล

       ที่มา  http://www.manager.co.th/      การแสดงออกแบบผู้ชาย เช่น ดุดัน ก้าวร้าว อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงพึงกระทำในโลกแห่งการทำงาน หากเธอเหล่านั้นต้องการความก้าวหน้า เพราะมีงานวิจัยพิสูจน์ออกมาแล้วว่า ผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนั้น มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยกว่า
       
       ความดุดัน ก้าวร้าว ไม่ใช่คุณสมบัติที่ผู้หญิงรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพึงกระทำ แม้หัวหน้าของพวกคุณ (ซึ่งเป็นผู้ชาย) จะทำ แล้วประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่ควรเลียนแบบแล้วคิดว่าจะประสบความสำเร็จ ได้เลื่อนตำแหน่งเช่นเขา หากแต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง นอบน้อม อ่อนโยน ต่างหาก จึงจะสามารถก้าวหน้าได้ในโลกแห่งการทำงาน
       
       การวิจัยนี้มาจากมหาวิทยาลัย George Mason ในเวอร์จิเนีย ผู้วิจัยได้สอบถามจาก กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ 80 คนทั้งชายและหญิง เกี่ยวกับลักษณะในการทำงานของพวกเขา จากนั้น 8 ปีต่อมา นักวิจัยก็ได้กลับไปติดตามผลว่า เขาเหล่านั้นเติบโตในหน้าที่การงานอย่างไรบ้าง ซึ่งได้พบว่า ผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายนั้นได้รับการโปรโมตเพื่อเลื่อนตำแหน่งน้อยกว่าผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงจริง ๆ
       
       ฟังเหตุผลที่นักวิจัยยกมาแล้ว อาจทำให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งน้อยใจ เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือ เพราะโลกแห่งการทำงานนี้เป็นของผู้ชาย และการแสดงออกซึ่งลักษณะของผู้ชายโดยผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดาหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานนั่นเอง
       
       นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่า ผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวก็ถูกว่าจ้างให้ทำงานน้อยกว่าผู้หญิงแบบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
       
       ดร.โอลิเวีย โอเนล นักวิจัยได้ให้คำแนะนำฝากไปยังผู้หญิงทุกคนที่มีลักษณะการทำงานเหมือนผู้ชายว่า ไม่ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมแบบผู้ชายตลอดเวลา ควรเลือกเวลาที่เหมาะสม และหยิบมาใช้จะดีกับหน้าที่การงานมากกว่า 
       
       "การที่เธอทำตัวเหมือนผู้ชายนั้น จะทำลายโอกาสในการก้าวหน้าของตนเอง แม้ว่าหัวหน้าของพวกเธอ (ซึ่งเป็นผู้ชาย) ทำตัวแบบนั้นแล้วประสบความสำเร็จก็ตาม"

       
       เรียบเรียงจากเดลิเมล

       ที่มา  http://www.manager.co.th/