4 ย.เคล็ดลับเติมความสุขชีวิตคู่

Posted on 2018-02-08

4 ย.เคล็ดลับเติมความสุขชีวิตคู่

     คงไม่มีคู่แต่งงานคู่ไหนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยปราศจากปัญหา ความขัดแย้ง หรือเรื่องขัดอกขัดใจกัน หรือหากมีก็คงน้อยมากๆ เหตุที่ต้องกล่าวเช่นนี้เพราะคนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่างการเลี้ยงดู เมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาย่อมต้องใช้เวลาในการปรับตัวนั่นเอง และในช่วงเวลาแห่งการปรับตัวนั้น โอกาสที่จะเกิดความไม่เข้าใจกัน น้อยอกน้อยใจกัน ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้
       
       อย่างไรก็ดี สำหรับคู่ที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าว เรามีเคล็ดลับเติมรักให้ชีวิตคู่ด้วยกฎ “4 ย.” จาก สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาฝากกันค่ะ ซึ่งทั้ง 4 ย. จะประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ
       
       1. ย.ยกย่อง
       
       ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาได้ยินได้ฟังคำพูดที่อ่อนหวาน ไพเราะ เอื้ออาทร ห่วงใย ให้กำลังใจ ให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง คำพูดที่ออกมาจากใจ บนพื้นฐานของสติปัญญาและความรักความเมตตานั้นเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์
       
       2. ย.ยินยอมและยืดหยุ่น
       
       ความอดทนอดกลั้น บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจนั้น ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญของชีวิตคู่ดังคำกล่าวที่ว่า “บ้าน...สร้างจากหิน อิฐ และไม้ แต่บ้านเปี่ยมรัก...สร้างจากความรักและความเข้าใจ” ความสัมพันธ์ที่สมดุลและแนบแน่น จำเป็นต้องประกอบด้วยการให้และการรับที่เหมาะสม ดังนั้น ชีวิตคู่ต้องเรียนรู้ที่จะพบกันครึ่งทาง
       
       3. ย.แยกแยะ
       
       ชีวิตคู่สามีภรรยาเป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งให้หงุดหงิดใจ และเป็นธรรมดาอีกเช่นกันที่เราอาจมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องในที่ทำงาน หากถือหลักความอดทนอดกลั้น เข้าใจ ให้อภัย และพบกันครึ่งทางให้ได้ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว โอกาสที่จะนำปัญหาชีวิต การงาน และครอบครัวมาปะปนกันในแต่ละวันก็จะลดน้อยลง ดังนั้น การรู้จักแยกแยะปัญหาแต่ละเรื่องออกจากกันโดยใช้สติกำกับกาย วาจาและจิตใจ รู้จักคิดก่อนพูดและกระทำ รวมทั้งคิดทุกคำที่พูด แต่ไม่พูดทุกคำที่คิด จะช่วยให้สถานการณ์ความยุ่งยากต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก และสามารถแก้ไขได้ในที่สุด
       
       4. ย.ยืนหยัด
       
       ไม่ว่าปัญหาใดเกิดขึ้น หากถือหลักที่ว่า มองสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ มองสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสีย ก็จะทำให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมองทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา-ผ่านออกไปเป็นเรื่องปกติได้
       
       ทั้ง 4 ย.เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคู่ที่กำลังมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน หรือน้อยอกน้อยใจกันให้ได้กลับมาเข้าใจกันใหม่ แต่นอกเหนือไปจากนั้น เราคงต้องยอมรับด้วยว่า การใช้ชีวิตร่วมกันของคนสองคน ไม่ควรมีทิฐิมากจนเกินไป หรือมองว่าตนเองถูกแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะนั่นจะทำให้ทั้ง 4 ย.เกิดขึ้นไม่ได้เลยนั่นเอง

ที่มา  http://www.manager.co.th