ลดปัญหาสุขภาพด้วยใยอาหาร

Posted on 2018-02-09

ลดปัญหาสุขภาพด้วยใยอาหาร

เส้นใยอาหาร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ
 ช่วยเพิ่มปริมาณกากอาหารในลำไส้ใหญ่ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ จึงช่วยลดปัญหาท้องผูก

 

- ชนิดที่ละลายน้ำได้ จะดูดน้ำและพองตัวเป็นเจลในทางเดินอาหาร และจับกับน้ำดีและไขมันที่เรารับประทานเข้าไป ทำให้น้ำดีและไขมันไม่ถูกดูดซึมกลับ การขาดน้ำดีจะทำให้ไขมันไม่ถูกดูดซึมและถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ อีกทั้งน้ำดีซึ่งมีส่วนประกอบเป็นโคเลสเตอรอล ก็จะถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระเช่นกัน นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือด นอกจากนั้นยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังพบว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ส่วนปลายของคนเราสามารถย่อยสลายเส้นใยอาหารชนิดนี้เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวน เมื่อย่อยสลายแล้วจะได้เป็นกรดไขมันสายสั้น ซึ่งมีการศึกษาพบว่า อาจจะมีประโยชน์ในแง่การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า การรับประทานเส้นใยอาหารเป็นประจำให้ประโยชน์ในหลายด้าน ผู้สูงอายุจึงควรกินผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ ให้มากขึ้น ถ้าไม่มั่นใจว่าจะได้รับเส้นใยอาหารเพียงพอ อาจเลือกดื่มอาหารสูตรครบถ้วนที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วย ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีได้อย่างง่าย ๆ

 

ที่มา  http://siamdara.com