คึ่นไฉ่สมุนไพรช่วยคุมกำเนิด

Posted on 2018-02-13

คึ่นไฉ่สมุนไพรช่วยคุมกำเนิด

การรับประทานคึ่นไฉ่ จะช่วยลดปริมาณการสร้างอสุจิ และลดอัตราการตั้งท้อง

 

จากการวิจัยพบว่า ต้นคึ่นไฉ่และเมล็ดคึ่นไฉ่ มีฤทธิ์ลดปริมาณเชื้ออสุจิในสัตว์ทดลองตัวผู้ และลดอัตราการตั้งท้องของสัตว์ตัวเมีย และได้มีการทดลองในคนโดยให้ชายไทย 7 คน รับประทานคึ่นไฉ่ในรูปอาหาร คนละ 85 กรัม/วัน พบว่าจำนวนอสุจิลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ ในเวลาต่อ ๆมาจำนวนอสุจิจะลดลงอีกเล็กน้อย และจะคงที่ในระดับหนึ่ง หลังจากหยุดรับประทาน 5-8 สัปดาห์ พบว่ามี 4 คนกลับคืนสู่สภาพปกติ อีก 3 คน ยังคงมีจำนวนอสุจิต่ำกว่าเมื่อก่อนรับประทานคึ่นไฉ่ ฤทธิ์ในการคุมกำเนิดน่าจะเป็นฤทธิ์ในการลดอัตราการตั้งท้องในสัตว์ตัวเมีย สำหรับฤทธิ์การลดจำนวนอสุจินั้น อาจจะไม่พอเพียงที่จะคุมกำเนิดได้

 

รู้อย่างนี้แล้ว ลองหาคึ่นไฉ่มาทานแทนเพื่อสุขภาพดีกว่าที่จะทานคุมกำเนิด

 

ที่มา  http://siamdara.com