อายุ 50 ปีขึ้นไปกินไข่ดีหรือเปล่า?

Posted on 2018-03-09

อายุ 50 ปีขึ้นไปกินไข่ดีหรือเปล่า?

ข้อมูลจากคอลัมน์ “ธรรมชาติบำบัด” โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เซกชัน Good Health Smart Life ของ ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6-12 กันยายน 2557
       
       เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2530 วารสารแห่งสมาคมแพทย์อเมริกัน ได้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง คอเลสเตอรอล และอัตราการเสียชีวิต โดยติดตามผล 30 ปี ติดต่อกันจากการศึกษาของฟรามิงแฮม “Cholesterol and mortality 30 years of follow-up from the Frmingham Study” จัดทำโดย แอนเดอร์สัน (Keaven M. Anderson) และคณะ เอาไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุของคนกับการมีคอเลสเตอรอลซึ่งสรุปเอาไว้สำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไปว่า
       
       “เมื่อระดับคอเลสเตอรอลลดลง 1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร กลับทำให้อัตราการเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 11% และอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มขึ้น 14% หรืออีกนัยหนึ่ง หากคอเลสเตอรอลลดลงไป 1 มิลลิโมลต่อลิตร (ลดไป 38 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นถึง 429%”
       
       สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ก่อนอายุ 50 ปี คอเลสเตอรอลสูงไม่ดี แต่ถ้าอายุ 50 ปีขึ้นไป จะต้องอย่าให้คอเลสเตอรอลตกลง ยิ่งตกลงมากก็แปลว่าใกล้ที่จะเสียชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆ
       
       เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคอเลสเตอรอลนั้น ส่วนใหญ่สังเคราะห์มาจากตับ มีประโยชน์ต่อร่างกายในการถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ต่อเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต้านความเครียด ฮอร์โมนต้านการอักเสบ น้ำดี วิตามินดี เยื่อหุ้มเซลล์ (โดยเฉพาะเซลล์สมอง) และฉนวนหุ้มปลายประสาท นั้นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่มีคอเลสเตอรอลต่ำลงคือคนที่มีตับสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ลดน้อยลง และเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่ใกล้จะเสียชีวิตมากขึ้นนั่นเอง
       
       แต่เราก็ไม่ควรหวังการเพิ่มสูงของคอเลสเตอรอลแต่เพียงอย่างเดียว เพราะต้องพิจารณาจากไขมันตัวดี HDL (High Density Lipoprotein) ประกอบกันด้วย เพราะ HDL ก็เป็นไขมันตัวดีที่ตับสังเคราะห์เช่นกัน โดยจะมีหน้าที่ ไปเก็บไขมันตามหลอดเลือดเอามาให้ตับสังเคราะห์ต่อเป็นฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต้านความเครียด ฮอร์โมนต้านการอักเสบ น้ำดี วิตามินดี เยื่อหุ้มเซลล์ (โดยเฉพาะเซลล์สมอง) และฉนวน หุ้มปลายประสาท จากสถิติพบว่าคนที่มีความเสี่ยงในการจะเป็นโรคหัวใจ ก็คือ คนที่มีคอเลสเตอรอลเกิน 5 เท่าของ HDL ในช่วงหลังเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงกำหนดให้น้อยลงไปให้ไม่เกิน 4 เท่าตัว ของ HDL แปลว่าถ้าได้ตัวเลขต่ำกว่า 4 ก็จะปลอดภัยจากโรคหัวใจ แม้ว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงและไขมัน ตัวไม่ดีสูงก็ตาม หรือถ้าจะเทียบกับไขมันตัวเลว LDL (ซึ่งจริงๆ แล้วตัวมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน) ก็คือ LDL ไม่ควรเกิน 3 เท่าตัวของ HDL

 

ที่มา  http://popcornfor2.com