การดื่มนมสำหรับคนสูงอายุ

Posted on 2018-03-12

การดื่มนมสำหรับคนสูงอายุ

คุณก็รู้ว่านมเป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโปรตีน ซึ่งมีหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เด็๋กๆ มีความต้องการ ที่ค่อนข้างสูงในวัยเจริญเติบโต แต่สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนสูงอายุ มีความต้องการโปรตีน น้อยมาก ซึ่งอาหารที่ ทานเข้าไปในแต่ละวันก็เพียงพออยู่แล้วละครับ

ที่นี้เมื่อดื่มนมเข้าไป โปรตีนก็มากเกินความต้องการ ร่างกายจะขับออก ในรูปของยูเรียครับ ออกทางปัสสาวะ นั้นแหละ แต่ร่างกายนี้ก็ซับซ้อนทำอะไรง่ายๆไม่เป็น การขับยูเรียออกไป จะต้องมีคนพาออกไป ประเภทเดิน คนเดียว ไม่ได้มันเหงาละมัง ที่นี้คนที่จะพาออกไปก็เป็นแคลเซียมครับ เอาละสิ หมายความว่า แคลเซียม ก็ถูกขับออกมาด้วย มันเป็นผลจากการวิจัย พบว่าคนที่กินโปรตีน เข้าไปมากๆจะเป็นโรคกระดูกพรุน 

เพราะฉะนั้นคงต้องยึดหลักมัชฌิมาปฎิปทา คือทางสายกลาง คือผู้สูงอายุก็ควรดื่มนมผสมแคลเซียม แต่ก็ไม่ควรดื่ม มากเกินไป เพียงแก้วสองแก้วไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้ามากกว่านั้นอาจจะกระดูกพรุนได้นะ หรืออีกวิธี ก็กินอาหารเสริม ประเภทแคลเซียมแทนก็หลีกเลี่ยงปัญหา เรื่องของโปรตีนมากเกินไปได้

ที่มา  http://siamdara.com