ออกกำลังกายมากอาจเป็นหมันง่าย ซ้ำยังเสี่ยงกับ การเกิดแท้งลูกมากขึ้น!

Posted on 2018-03-13

ออกกำลังกายมากอาจเป็นหมันง่าย ซ้ำยังเสี่ยงกับ การเกิดแท้งลูกมากขึ้น!

คณะนักวิจัยของโรงพยาบาลบริกแกมแอนด์วูเมน ในนครบอสตันของสหรัฐฯ เผยผลการศึกษาลงในวารสารสูติแพทย์และนรีเวชวิทยาว่า การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพแต่การออกกำลังกายมากเกินไปอาจไม่ดีต่อการทำเด็กหลอดแก้ว และไม่ได้หมายความว่าสตรีที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่ควรออกกำลังกายเลย พวกเขาประเมินผลการทำเด็กหลอดแก้วของสตรี 2,232 คน ช่วงปี 2537-2546 ในเขตบอสตันพบว่า การออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่มีผล เพิ่มหรือลดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว แต่สตรีที่ออกกำลังกายไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 9 ปี โอกาสประสบความสำเร็จลดลงถึงร้อยละ 40 การออกกำลังกายระดับนี้ทำให้เสี่ยงแท้งมากขึ้นด้วย 

คณะนักวิจัยยังได้พิจารณาปัจจัยด้านดัชนีมวลกายหรือบีเอ็มไอว่า มีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จหรือไม่ เพราะสตรีที่มีน้ำหนักตัวต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานเสี่ยงเกิดภาวะมีบุตรยาก พวกเขาไม่พบความแตกต่างใดๆ ระหว่างกลุ่มที่มีดัชนีมวลกายแตกต่างกันในเรื่องความสัมพันธ์ ของการออกกำลังกายกับผลการทำเด็กหลอดแก้ว อย่างไรก็ดี คณะนักวิจัยย้ำว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปคำแนะนำที่ชัดเจนในเรื่องนี้ได้ ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษาต่อไป

ที่มา  http://siamdara.com