เตือนอันตราย “ เชื้อรา ” ในเม็ดแมงลัก

Posted on 2018-03-13

เตือนอันตราย “ เชื้อรา ” ในเม็ดแมงลัก

นอกจากนี้ อย.ยังได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่ ผลิตตามที่มีผู้ร้องเรียนมาที่ อย. ได้เก็บตัวอย่างเครื่องดื่ม น้ำมะพร้าวและน้ำเก๊กฮวยที่ฉลากระบุน้ำมะพร้าวร้อยละ 50 ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เลขสารบบอาหาร 10-1-11237-1-0002 รุ่นวันผลิต 10/8/49 หมดอายุ 25/8/49 และน้ำเก๊กฮวย ร้อยละ 14 เลขสารบบอาหาร 10-1-11237-1-0005 รุ่นวันผลิต 10/8/49 หมดอายุ 25/8/49 ผลิตโดยมหานครการเกษตร ส่งตรวจวิเคราะห์ ผลจากการตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) โดยมาตรฐานกำหนดต้องไม่พบเชื้อโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังตรวจพบ เชื้อโคลิฟอร์ม (MPN Coliforms) มากกว่า 2,400/100 มิลลิลิตร โดยมาตรฐานกำหนดต้องพบน้อยกว่า 2.2 จึงถือว่าเป็นอาหารผิดมาตรฐานและเป็นอาหารไม่ บริสุทธิ์ 

นพ.นรังสันต์ กล่าวอีกว่า หากผู้บริโภคได้บริโภคอาหารดังกล่าวเข้าไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดย แอฟลาทอกซิน หากสะสมในร่างกายปริมาณมากจะก่อให้เกิด มะเร็งที่ตับ ได้ สำหรับเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และเชื้อโคลิฟอร์มทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ทั้งนี้ อย.ได้แจ้งให้ผู้ผลิตทั้ง 2 ราย งดผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย  ในความผิดข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา  http://siamdara.com/