วิเคราะห์เส้นผมก่อนดัดผม

Posted on 2018-03-13

วิเคราะห์เส้นผมก่อนดัดผม

ก่อนดัดผมจะต้องวิเคราะห์เส้นผม ตรวจดูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อช่วยในการเลือกใช้น้ำยาดัดผม ดังนี

1. สภาพหนังศีรษะ ตรวจดูรอยขีดข่วน, รอยโรคของเนื้อเยื่อและรอยแผลเปิดอื่น ๆ โดยสังเกตดูขณะหวีผมด้วยความระมัดระวังไม่ให้หวีขูดหนังศีรษะ หากมีรอยดังกล่าว ควรงดการดัดผม เพราะน้ำยาดัดผมอาจทำให้เกิดระคายเคืองมาก

2. ความหยาบ ละเอียดของเส้นผม ขึ้นกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม อาจแบ่งเป็นหยาบ ปานกลาง ละเอียด และละเอียดมาก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการตัดสินช่วงเวลาใช้ระหว่างการดัด ผมเส้นละเอียดจะยอมให้น้ำยาดัดซึมผ่านเข้าไปได้เร็วกว่าผมเส้นหยาบ

3. ความสามารถของเส้นผมที่จะดูดซึมน้ำ อาจทดสอบได้ง่าย ๆ ขณะที่ผมแห้ง โดยแบ่งเส้นผม 1 แถบ ใช้มือยึดให้แน่นที่ปลายเส้นผม แล้วใช้มืออีกข้างลูบไปบนแถบเส้นผมจากปลายผมไปยังหนังศีรษะ หากเส้นผมยุ่งแสดงว่ามีความสามารถดูดซึมน้ำยาได้ง่าย ดัดง่าย หากเส้นผมลื่นเหมือนกระจกแสดงว่ามีความสามารถดูดซึมน้ำยาได้ยาก จึงดัดยาก

4. ความสามารถของเส้นผมที่จะถูกยืดออกและปล่อยกลับเข้าสู่ความยาวเดิม ผมนิ่มไม่มีสปริงจะดัดได้ยาก

พอทราบสภาพเส้นผมแล้ว ก็เลือกน้ำยาดัดผมให้เหมาะกับสภาพผม จะได้ไม่ทำให้ผมเสียจนเกินไป

 

ที่มา  http://siamdara.com