6 วิธี ช่วยสร้างพัฒนาการทางภาษาให้ลูก

Posted on 2018-08-07

6 วิธี ช่วยสร้างพัฒนาการทางภาษาให้ลูก

โดย : จอมยุ่ง

          เมื่อเบบี๋อายุได้ครบขวบก็จะเริ่มมีพัฒนาการทางการพูดได้มากกว่าเดิม Dr. Richard Woolfson ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยบอกไว้ว่า พ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้ลูกได้โดย

          1. หมั่นพูดให้ลูกฟังเป็นตัวอย่าง เพราะหนู ๆ จะเรียนรู้และจดจำจากการพูด การออกเสียงของเรา

          2. อย่าบังคับ ถ้าอยากจะฟังหนู ๆ พูดคำแรก อย่าได้ปฏิเสธที่จะให้ของที่เขาต้องการ ถึงจะยังไม่สามารถบอกชื่อของสิ่งนั้นได้ก็ตาม

          3. พูดคุยกับลูก เพราะธรรมชาติในการเรียนรู้ที่จะพูด ต้องเริ่มมาจากการฟังก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงเกิดการเลียนแบบออกเสียงตาม

          4. อ่านหนังสือให้ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้น หนู ๆ จะมองหน้าคุณเวลาที่อ่านพร้อมทั้งฟังไปด้วย เป็นกลยุทธ์ให้เขาสนใจที่จะพูดได้บ้าง

          5. แสดงความสนใจเมื่อหนู ๆ เริ่มอ้อแอ้ เด็ก ๆ มีความต้องการในการสื่อสารและอยากให้เราฟังเขาพูดบ้างเหมือนกัน พยายามแสดงออกว่าคุณตั้งใจอยากฟังที่เขาพูดด้วยนะครับ

          6. หมั่นร้องเพลงและพูดคำที่มีจังหวะคล้องจอง อย่างเพลงหรือกลอน จะช่วยให้หนูรู้สึกสนุกที่จะฟัง ทำให้จดจำ และอยากพูดได้บ้าง

 

ข้อมูลจากกระปุกดอทคอม