ภาวะเลือดออกในถุงลมปอด

Posted on 2019-06-13

ภาวะเลือดออกในถุงลมปอด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แผนกอายุรกรรม โพสลง เฟซบุ๊ค กรณีเลือดออกทางจมูกและปากมีสาเหตุหนึ่งถึงความเป็นไปได้ดังนี้

 

ภาวะเลือดออกในถุงลมปอด (Diffuse alveolar hemorrhage )
ถ้าคนหนึ่งคนที่แข็งแรง อยู่ๆมีเลือดออกจมูกปาก หายใจไม่ได้ แล้วมีปัญหาหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน มันมีสาเหตุจากอะไร แล้ว เลือดออกในถุงลมปอดแบบกระจายทั้งปอด มันคืออะไร ทำไม มันถึงเจอในคนปกติที่สุขภาพแข็งแรง แล้วอันตรายถึงชีวิตอย่างฉับพลันได้ มาดูกัน

ภาวะเลือดออกในปอดนั้นมีสาเหตุจากพยาธิสภาพได้ หลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น เส้นเลือดท่ีหลอดลม (bronchial vessel), เส้นเลือดในเนื้อปอด (pulmonary vessel) และ เลือดออกในถุงลม (microcirculation) เลือดออกในถุงลมปอดนั้นถือเป็นภาวะเร่งด่วน อย่างหนึ่งทางการแพทย์หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับ การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมได้ทันท่วงทีอาจนำไปสู่ภาวะท่ี อันตรายถึงชีวิตได้

สาเหตุการเกิดภาวะเลือดออกในถุงลมปอดแบบกระจายทั้งปอด อาจเกิดจาก การบาดเจ็บต่อการไหลเวียนโลหิตของถุงลมปอดเฉพาะที่ เช่น ในภาวะบาดเจ็บต่อทางเดิน หายใจจากการสูดดม(inhalationinjuries) หรือโรคที่มีความผิดปกติหลายระบบ(systemicdisease)เช่น โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน อื่นๆ เช่น ยา ภาวะเลือดออกในถุงลมปอดแบบกระจายทั้งปอด ยังมีอีกหลายสาเหตุ อีกมากมาย ซึ่งแพทย์จะพิจารณาจาก ประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการ พิจารณาตัดชิ้นเนื้อปอดเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา ทั้งหาโรคที่เป็นสาเหตุ

เนื่องจากการที่มีเลือดออกจำนวนมาทำให้ ผู้ป่วยที่มี เลือดออกในถุงลมปอดแบบกระจายทั้งปอด มีภาวะขาดออกซิเจน แบบรุนแรงและฉับพลัน การให้การรักษา ไม่ว่าจะเป็นการ ช่วยชีวิตโดยการ ทำปั๊มหน้าอก ( CPR ) หรือการรักษา หลังการใส่ท่อช่วยหายใจ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ลมรั่วในปอดที่อาจจะจำเป็นต้องใส่สายระบายได้

เนื่องจากพบว่า เลือดออกในถุงลมปอดแบบกระจายทั้งปอด เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบมา รพ ให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัย

ที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เราให้การดูแลด้วยทีมอายุรแพทย์, อายุรแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาลอายุรกรรม และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ร่วมให้การบริบาลแบบสหสาขา เพื่อการรักษาที่ดีที่สุด

โปรดให้ความเชื่อมั่น และไว้ใจว่าเราจะดูแลทุกการบริบาลทางอายุรกรรม
เพื่อความสุข เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อคนนคร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร 
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช