เตือนประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร ระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู

Posted on 2019-06-17

เตือนประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร ระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู

เตือนประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร ระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู แนะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน และสวมรองเท้าบูทขณะทำงานสัมผัสกับดินและน้ำ

 

โดย

 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย

 อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) ในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 737 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (ร้อยละ 19.95) จังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ พังงา และยโสธร โดยผู้ป่วยเกือบครึ่งอยู่ในอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 45.6)”  

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนและฤดูกาลทำนา จึงคาดว่าช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่อาจสัมผัสกับเชื้อโรคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า การป้องกันโรคไข้ฉี่หนูทำได้โดยการกำจัดหนู ซึ่งเป็นสัตว์สำคัญที่นำโรค หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนเชื้อ โดยการสวมถุงมือ สวมรองเท้าบูทขณะทำงานสัมผัสดินและน้ำ หากจำเป็นต้องลุยน้ำที่ท่วมขังด้วยเท้าเปล่า ต้องระวังอย่าให้ผิวหนังที่เป็นแผลหรือรอยถลอกโดนน้ำ แล้วรีบล้างส่วนที่สัมผัสกับน้ำด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หลังจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งทันที หากประชาชนมีอาการของโรคไข้ฉี่หนู ได้แก่ ไข้หนาวสั่น ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดบริเวณน่องหรือโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”