แนะช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอม ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก สถานศึกษาควรตรวจคัดกรองและดูอาการของเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

Posted on 2019-06-23

แนะช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอม ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะ...

 

โดย

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 14,294 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-3 ปี ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม โดยพบผู้ป่วยในเดือนพฤษภาคมทั้งสิ้น 2,085 ราย จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดในปี 2562 นี้ พบเหตุการณ์ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มก้อน รวม 14 เหตุการณ์ เกิดในศูนย์เด็กเล็ก 7 เหตุการณ์ ที่พัก 3 เหตุการณ์ โรงเรียน 3 เหตุการณ์ และในโรงพยาบาล 1 เหตุการณ์”  

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคนี้มักพบรายงานผู้ป่วยในช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เป็นต้น  อาการของโรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยจะมีไข้ ผื่นจุดแดงขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า มีแผลในปาก ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง สาเหตุจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอ จาม น้ำเหลืองจากแผลพุพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เอง แต่เชื้อไวรัสบางสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ เช่น ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ผู้ป่วย หยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนที่บ้าน และสังเกตว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ เช่น หายใจลำบาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ ซึม อ่อนแรง หรืออาการรุนแรงอื่นๆ ควรไปพบแพทย์ ส่วนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง คัดกรองดูอาการของเด็กตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่นหลังจากการใช้งานทุกครั้ง งดใช้ผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ แก้วน้ำ หรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 23 มิ.ย. 2562